Morgonsol over fjell

Korleis skal me få meir berekraftig lokal verdiskaping? Regjeringa arbeider no med ein ny strategi for næringsutvikling i fjellområda. Fjellnettverket har mellom anna foreslått styrking av fjellandbruket, etablering av nye studiestader og endring av inntektssystemet for kommunane. 

 

Bilder frå fjellområda

Distrikts- og moderniseringsminister Linda Hofstad Helleland og departementet arbeider med ein ny strategi for berekraftig næringsutvikling i fjellområda. Fjellnettverket inviterer medlemmer til digitalt frokostmøte.  

Til toppen