Fjellnettverket

  • Fjellnettverket kritisk til forslag om endring av inntekter i kommunane
    Det er kome fleire forslag til endringar i fordeling av inntekter til kommunane. Forslaga i NOU 2022: 10 Inntektssystemet får negative konsekvensar for distriktskommunar og for små kommunar. Summen av forslaga frå Inntektssystemutvalet vil auke sentraliseringa og vere eit hinder for berekraftig bruk av naturressursar, skriv Fjellnettverket i høyringssvaret.

Aktuelt

Til toppen