Fjellnettverket

  • Rådsmøte 2024
    19. februar er er datoen for årets viktigaste møte i Fjellnettverket, rådsmøtet. Der avgjer medlemmene kva Fjellnettverket skal arbeide med framover. Denne gongen skal me drøfte korleis me skal forhalde oss til naturkrise, klimautfordringar og næringsutvikling og ha gode diskusjonar om kva som blir viktig for fjellområda framover.

Aktuelt

Kva skjer?

Til toppen