Fjellnettverket

  • Næringsstrategi for fjell
    Korleis skal me få meir berekraftig lokal verdiskaping? Regjeringa arbeider no med ein ny strategi for næringsutvikling i fjellområda. Fjellnettverket har mellom anna foreslått styrking av fjellandbruket, etablering av nye studiestader og endring av inntektssystemet for kommunane.

Aktuelt

Til toppen