Fjellnettverket

  • Reiselivet i framtida
    Reisemålsutvalet har lagt fram utgreiinga NOU 2023:10 – Leve og oppleve – Reisemål for en bærekraftig fremtid. Reisemålsutvalet foreslår fleire endringar i korleis ein skal legge til rette for utvikling i reiselivet og forslaga er sendt ut på høyring. Fjellnettverket meiner reisemålsutvalet kjem med fleire gode forslag, men etterlyser at dei ser på brukartal i staden for innbyggertal for fjellkommunane og meiner at utvalet burde sett spesielt på utviklinga i landbruket.

Aktuelt

Til toppen