Fjellnettverket

Aktuelt

  • 02.10.2023 Fjellkonferansen: Ei berekraftig framtid
    Bli med på årets viktigaste møteplass for alle som er oppteken av framtida for fjellbygdene og distrikta!
  • 16.06.2023 Reiselivet i framtida
    Reisemålsutvalet har lagt fram utgreiinga NOU 2023:10 – Leve og oppleve – Reisemål for en bærekraftig fremtid. Reisemålsutvalet foreslår fleire...
  • 02.06.2023 Prosessen rundt tiltaksplanar for villrein
    Eit samla rådsmøte i Fjellnettverket ber om at det straks blir gjort endringar i prosessane rundt tiltaksplanar for villrein, slik at kommunane...
Til toppen