Fjellnettverket

  • Avtale med NIBIO: Forskingsrapport om berekraft i fjellet.
    No er det endeleg klart! Fjellnettverket signerer avtale med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) om å skrive ein rapport som ser på berekraft i fjellet. Oppdraget til NIBIO er å utarbeide eit kunnskapsgrunnlag om klima og berekraft for matproduksjon og reiseliv i fjellet.

Aktuelt

Til toppen