Fjellungdom: Di stemme er viktig

Ungdom i fleire europeiske land inviterast til å svara på ei undersøking om livet i fjellbygdene. Euromontana, ein organisasjon for samarbeid og utvikling i fjellområda i Europa, står bak. Bli med, eller tips ein ungdom, så vi får inn mange norske svar!

Illustrasjon av fjellungdom, di stemme er viktig - Klikk for stort bilde 

Euromontana fyller 25 år i 2021, og vil markere dette m.a. ved å gjennomføre denne undersøkinga. Spørjeskjemaet finnast på 12 språk, og norsk er eitt av dei. Målgruppa er ungdom mellom 18-29 år.

Du kan svara på undersøkinga på norsk her.

Medlemmane i Euromontana vil gjennom denne undersøkinga få meir innblikk i kva unge menneske ønskjer med liva sine, kva for utfordringar dei ser med å leva i fjellområda, og kva dei kunne ønske vart endra.

Undersøkinga har inntil 25 spørsmål, som er greie å svara på. Sett av ti minutt og ver med på å gje eit oversyn over kva ungdom i fjellområda vil og ønskjer! Gjer det gjerne med ein gong, før undersøkinga stenger i starten av august. Vi håpar at dersom mange nok norske svarar, så kan vi få laga ei eiga analyse for Noreg.

Du kan lesa meir om undersøkinga på Euromontana sine nettsider. Euromontana har medlemmar frå 16 land. Seks av dei 66 medlemmane er norske, dette er nesten alle fylkeskommunane i Sør-Noreg som har fjellområde, i tillegg til to forskingsinstitutt.

Til toppen