Frukostmøte: Berekraftig næringsutvikling i fjellområda

Distrikts- og moderniseringsminister Linda Hofstad Helleland og departementet arbeider med ein ny strategi for berekraftig næringsutvikling i fjellområda. Fjellnettverket inviterer medlemmer til digitalt frokostmøte. Bilder frå fjellområda - Klikk for stort bilde 

Digitalt møte: Torsdag 28.01.kl.09.00-11.00.

Ta med deg kaffikoppen, slå på maskina og bli med for å høyre:

 • Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland:
  Arbeidet med ny strategi for fjell og innland
   
 • Bård Klungseth, konsernsjef i Defa AS
  Kvifor Defa AS flyttar produksjon av el- og ladekablar for bil til Hallingdal og etablering av nye industriarbeidsplassar i fjellområda
   
 • Eirik Høyme Rogn, fjellselgar i Mountains of Norway
  Framtidas reiseliv i fjellområda 
   
 • Ingrid Falkum Gardseth, Gründer av Dyrk Mølle
  Matproduksjon i fjellområda og kvifor Dyrk Mølle satsar produksjon av bygg 500 meter over havet
   
 • Olav Veum, styreleiar i Norges Skogeierforbund
  Skogen som ressurs og berekraftig bruk av naturressursar
   
 • Kari Randen, dagleg leiar i Fjellnettverket
  Status for fjellområda og innspel til ny strategi

Møtet er gratis, men krev påmelding

Til toppen