Næringsstrategi for fjell

Korleis skal me få meir berekraftig lokal verdiskaping? Regjeringa arbeider no med ein ny strategi for næringsutvikling i fjellområda. Fjellnettverket har mellom anna foreslått styrking av fjellandbruket, etablering av nye studiestader og endring av inntektssystemet for kommunane. 

Morgonsol over fjell - Klikk for stort bilde Emilie Holba  

Målet med regjeringa sin fjell- og innlandsstrategi er å spisse regional- og distriktspolitikken for ei mer målretta og berekraftig næringsutvikling.

Styret i Fjellnettverket har kome fleire forslag og innspel til arbeidet. Du kan lese det her: Innspel frå Fjellnettverket til arbeid med fjell- og innlandsstrategien (PDF, 218 kB)

Til toppen