Årsrapporter

Fjellnettverket oppsummerar arbeidet sitt årleg i ein årsrapport. Her kan du lese om Fjellnettverkets arbeid.  Det er rådsmøtet som handsamar og vedtek årsrapporten.

Årsrapport 2020 (PDF, 3 MB), vedteke på rådsmøte 25. mai 2021

Årsrapport 2019 (PDF, 697 kB), vedteke på rådsmøtet 25. februar 2020

Årsrapport 2018 (PDF, 432 kB), Vedteke på rådsmøte  28. mai 2019

Årsrapport 2017 (PDF, 740 kB), vedteke på rådsmøte 29. mai 2018

Årsrapport 2016 (PDF, 764 kB), vedteke på rådsmøte 9. juni 2017

Årsrapport 2015 (PDF, 693 kB), vedteke på rådsmøte 9. juni 2017

Årsrapport 2014-2015 (PDF, 967 kB), vedteke på rådsmøte

Årsrapport 2013-2014 (PDF, 6 MB), vedteke på rådsmøte 17. juni 2014

Årsrapport 2012-2013 (PDF, 1006 kB), vedteke på rådsmøte 29. mai 2013