Årsrapporter

Fjellnettverket oppsummerar arbeidet sitt årleg i ein årsrapport. Her kan du lese om Fjellnettverkets arbeid.  Det er rådsmøtet som handsamar og vedtek årsrapporten.

Årsrapport 2019, vedteke på rådsmøte i Oslo 25. februar .2020 

Årsrapport 2018- Vedteke på rådsmøte på Geilo 28. mai 2019

Årsrapport 2017  - Vedteke på rådsmøte på Fagernes 29. mai 2018

Årsmelding 2016 - vedteke på rådsmøte på Tynset 9. juni 2017

Årsmelding 2015- vedteke på råsmøte i Oslo 1. februar 2016

Årsmelding 2014-2015- vedteke på rådsmøte på Skinnarbu 5. juni 2015

Årsmelding 2013-2014- vedteke på rådsmøte i Trysil 17. juni 2014

Årsmelding 2012-2013 - vedteke på rådsmøte i Jølster 29. mai 2013

Til toppen