Rådsmøte 2022

 23. mai er er datoen for årets viktigaste møte i Fjellnettverket, rådsmøtet. Der avgjer medlemmene kva Fjellnettverket skal arbeide med framover. Denne gongen får me besøk av statssekretær Kjersti Bjørnstad, som skal orientere om Kommunal og distriktsdepartementet sitt arbeid med ny distriktsmelding  

Alle medlemmene i Fjellnettverket vel sine eigne representantar til å sitje i rådsmøtet. Møtet er i Oslo. Alle som ynskjer å delta, må melde seg på til karira@viken.no. 

Møtet er i Oslo kl. 09.00 - 15.00 på Bjørvika konferansesenter

SAKSLISTE

Sak 1/2022: Politisk verkstad
Innleiing ved statssekretær Kjersti Bjørnstad
Spørsmål og diskusjon

Sak 2/22: Opprop, godkjenning av innkalling og sakliste
Forslag til vedtak:
Rådsmøtet godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 3/22: Val av møteleiar, referent og to representantar til å underskrive protokollen.

Forslag til vedtak blir lagt fram på møtet

Sak 4/22: Årsrapport 2021
Presentasjon av arbeidet i 2020, ved styreleiar Olav Røssum og dagleg leiar Kari Randen
Sakspapir: Årsrapport for Fjellnettverket 2021 (PDF, 2 MB)

Forslag til vedtak:
Rådsmøtet godkjenner Fjellnettverkets årsrapport 2021.

Sak 5/22: Regnskap 2021

Presentasjon av rekneskap og revisorrapport for 2021, ved Kari Randen, dagleg leiar Fjellnettverket

Sakspapir: Rekneskap (PDF, 222 kB) og revisorrapport for 2021 (PDF, 197 kB)

Forslag til vedtak:
Rådsmøtet godkjenner rekneskap for Fjellnettverket 2021

Sak 6/22: Handlingsplan 2023-2025

Forslag til handlingsplan leggast fram for møtet av Olav Røssum, styreleiar i Fjellnettverket


Sakspair: Handlingsplan for Fjellnettverket 2023-2025 (PDF, 224 kB)

Forslag til vedtak:
Rådsmøte vedtar handlingsplan for 2021-2022.
 

Sak 7/22: Budsjett 2023-2024

Forslag til budsjett leggast fram for møtet av Olav Røssum, styreleiar i Fjellnettverket
Sakspapir: Budsjett 2023-2024 (PDF, 273 kB)

Forslag til vedtak:
Rådsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett.

Sak 8/22: Val av leiar og nestleiar
Presentasjon av forslaget ved leiar av valnemnda, Jørund Ruud. 
Sakspapir valnemda si innstilling (PDF, 80 kB)

Forslag til vedtak: 
Leiar: Olav Røssum, Innlandet fylkeskomune
Nestleiar: Solveig Vestenfor, Regionrådet i Hallingdal 

Sak 9/22 Orientering om planlagt vedtektsendring
Orientering blir gitt i møtet

Forslag til vedtak: 
Rådsmøtet tek saka til orientering

Sak 10/22: Uttale frå rådsmøte i Fjellnettverket
Sakspapir: Ta vare på seterkulturen (PDF, 86 kB)

Forslag til vedtak:
Rådsmøtet vedtek uttalen Ta vare på seterkulturen

 

Til toppen