Rådsmøte i Fjellnettverket

Fjellnettverket inviterer til rådsmøte 25. februar i Oslo. I desse dagar er det val i mange regionråd, fylkesting og kommunar til ulike verv og medlemmene i Fjellnettverket skal velje sine representantar til rådsmøtet.

Rådsmøtet er det øvste organet i Fjellnettverket. I tillegg til å handsame årsmelding og aktivitetar frå 2019, er det på dette møtet ein vedtek haldingsplan og retning for vidare arbeid. 

Alle medlemmene skal velja representantar til å møte i rådet i Fjellnettverket. Fylkeskommunar og regionråd/kommuneregionar har to plassar kvar, kommunar har ein plass. Det skal òg veljast vararepresentantar.

Rådsmøtet i Fjellnettverket blir 25. februar. kl.10.00 på Bjørvika Konferansesenter 

Nytt styre

På rådsmøte i februar skal det veljast nytt styre og styreleiar for fire år. Styreplassane i Fjellnettverket fordeler seg mellom dei ulike medlemmene slik: 

Fylkeskommunar har ein styreplass kvar

Regionråd har to styreplassar 

Kommunar har to styreplassar

Alle medlemmene kan nominere kandidatar til styret og det valkomiteen som legg fram eit forslag til rådsmøtet.