Webinar: Har korona endra framtida for fjellområda?

Morgonsol over fjell - Klikk for stort bilete Emilie Holba

 Koronakrisa har endra samfunnet. Korleis påverkar dette framtida for fjellområda? På seminaret vart det presentert nye tal for befolkningsutvikling og næringsliv i fjellet. 

På seminaret til Fjellnettverket vart det presentert både nye tal og tankar om utviklinga framover for fjellkommunane. 

 • Knut Vareide frå Telemarksforskning
  Har pandemien ført til nye mønster for flytting og næringsliv?  Nye tal frå Fjellindeksen.

   
 • Torbjørn Wekre frå Distriktssenteret
  Har pandemien opna nye mogelegheiter for distriktskommunane?
   
 • Pål Rørby, ordførar Hemsedal kommune
  Vil fleire deltidsinnbyggerar busette seg i fjellet?  Erfaringar frå Hemsedal
   
 • Ida Nordland Hillestad, Innovangsjon SA
  Har pandemien endra folks oppfatning av livet i bygdenorge?
   
 • Kari Randen, dagleg leiar i Fjellnettverket leiar seminaret.