Medlemmer

Fjellnettverket er eit politisk nettverk for kommunar, regionråd og fylkeskommunar i Sør-Noreg. Medlemmene arbeider saman for å sette viktig spørsmål for fjellbygdene på dagsorden for å skape livskraftige bygder.

Fylkeskommuner:

Regionråd:

Kommuner: