Fjellperspektivet

Fjellnettverket er eit samarbeidsorgan for fylker, regionråd og kommunar med fjellområde. Vi arbeider for å sette spørsmål for fjellområda på dagsorden. Visjonen til Fjellnettverket er levande og livskraftige fjellbygder.Naturbildete frå fjellområda - Klikk for stort bilete Emile Holba  

Fjellnettverket ynskjer ein eigen fjellpolitikk i Noreg.

Fjellnettverket arbeider for:  

  • At det er og skal vere attraktivt å bu i fjellområda, 
  • å synleggjere dei verdiane naturressursane utgjer i og nær fjella våre,
  • å forvalte fjella på berekraftig vis, 
  • å hauste og utvikle naturressursane til nytte for nobuande og framtidas innbyggjarar i og nær fjella og for storsamfunnet. 
  • At det blir lagt til rette for at tilreisande skal kunne bruke fjella på skånsamt vis. 
  • At fjellperspektivet skal innarbeidast i all nasjonal politikk som vedkjem våre område

Vil du vite meir, les Fjellpolitikk for levande og livskraftige fjellbygder (PDF, 419 kB)