Styringsgruppe

Prosjektet Mat og opplevingar i fjellet har ei styringsgruppe. Der er det representantar frå Fjellnettverket, Landbruks- og matdepartementet, fylkeskommunane, Innovasjon Noreg, Statsforvaltaren, reiselivet og matprodusentar.

Hovudoppgåva til styringsgruppa er å ta strategiske beslutningar  og sikre framdrifta i arbeidet. I prosjektet er styringsgruppa sett saman av sentrale aktørar og har eit spesielt ansvar for forankring og informasjon om arbeidet i sine organiasjonar.  

Styringsgruppa er leia av  prosjektansvarleg Kari Randen. 

Styringsgruppe

  • Kari Randen, dagleg leiar Fjellnettverket og prosjektansvarleg
  • Olav Røssum, styreleiar Fjellnettverket
  • Anne Skaug Nisi, rådgjevar næringsutvikling og entreprenørskap Vestfold og Telemark fylkeskommune, representerer fylkeskommunane
  • Nina Glomsrud Saxrud (landbruksdirektør Oslo og Viken), representerer statsforvaltaren
  • Anniken Fægri Damm-Larsen, direktør Innovasjon Norge, Telemark og Vestfold, representerer Innovasjon Noreg
  • Grethe Lunde, seniorrådgjevar, seksjon næringsutvikling og miljøtiltak, Landbruks- og matdepartementet
  • Maren Solvang Johnsen, Søberg Gard
  • Marit Nerol, Nerol gard

Referat frå møte

Referat frå møte i styringsgruppa 15. mars 2023 (PDF, 279 kB)

Referat frå møte i styringsgruppa 09. desember 2022 (PDF, 264 kB)

Referat frå møte i styringsgruppa 23. august 2022 (PDF, 260 kB)

Referat frå møte i styringsgruppa 17. mars 2022 (PDF, 242 kB)

Referat frå møte i styringsgruppa 11. mai 2021 (PDF, 254 kB)

Referat frå møte i styringsgruppa 12. januar 2021 (PDF, 216 kB)

Referat frå møte i styringsgruppa 26. august 2020 (PDF, 220 kB)