Auka støtte til utbygging av breiband

Fjellnettverket ba transport- og kommunikasjonskomiteen om å auke posten på statsbudsjettet til utbygging av breiband. fiberkabler - Klikk for stort bilete 

Koronautbrotet synleggjorde kor viktig breiband er for deltaking i dagens samfunnsliv, utdanning og arbeidsliv. Ikkje minst gjeld dette born og ungdom busette i distrikta.

Fjellnettverket tok dette opp med Transport- og komunikasjonskomiteen på Stortinget og ba om at budsjettet for breibandsutbygging skulle aukast med 150 millionar i 2021. 

Innspelet frå Fjellnettverket til Transport- og kommunikasjonskomiteen (PDF, 113 kB)