Distriktsutvikling i Statsbudsjettet

Fjellnettverket meiner at ein auke i regionale utviklingsmidlar i distrikts- og regionalpolitikken er nødvendig for å styrke mogelegheitene for etablering, innovasjon og omstilling, og sikre næringsgrunnlaget og busettinga i fjellkommunane i Noreg.

Steinar Berthelsen, styreleiar Fjellnettverket. på høyring Stortinget - Klikk for stort bileteStyreleiar Steinar Berthelsen på høyring Stortinget Bilde frå sending frå Stortinget  

Dette sa styreleiar i Fjellnettverket, Steinar Berthelsen, til Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget i samband med behandling av Statsbudsjettet for 2020. 

Sjå innlegget til Fjellnettverket her.