Fjellnettverkets innspel til planstrategi i Viken

I samband med Viken fylkeskommune sitt arbeid med ny planstrategi har  Fjellnettverket kome med fleire innspel. Fjellnettverket meiner for å nå måla om utsleppsreduksjon, må det arbeidast konkret med lokale tiltak i distrikts-Noreg, slik at heile fylket kan bidra i klimadugnaden. 

Les innspelet frå Fjellnettverket til Viken fylkeskommune (PDF, 138 kB)

Til toppen