Levande lokalsamfunn for framtida

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt fram Meld. St. 5 (2019 – 2020) : Levende lokalsamfunn for fremtiden.

Fjellnettverket har delteke på høyring og sendt innspel til Stortinget.


Der tok me opp at næringsstrukturen i fjellområda fører til at korona har råka fjellområda hardt og at det trengs ei satsing på næringsutvikling i fjellområda. I tillegg tok Fjellnettverket opp beredskap for distrikta og behovet for digital infrastruktur.

Les høyringssvaret frå Fjellnettverket (PDF, 110 kB)

Til toppen