Nasjonal reiselivsstrategi innspel til Innovasjon Norge

Regjeringa ga i byrjinga av 2020 Innovasjon Noreg ansvaret for å utvikle ein ny nasjonal reiselivsstrategi. Fjellnettverket har fleire innspel til arbeidet.

Den forventa samfunnsutviklinga med nedgang i folketal og færre arbeidsplassar i distrikta er ei stor utfordring for utvikling og auke i verdiskapinga i reiselivet, meinte Fjellnettverket i høyringssvaret og oppforda Innovasjon Noreg til å sjå reiselivet i samanheng med både landbruks- og distriktspolitikk. 

 

Innovasjon Noreg gjennomførde ei digital høyring der alle vart bede om å svare på fleire spørsmål knytt til utvikling i reiselivet. 

Spørsmåla frå Innovasjon Noreg og svara frå Fjellnettverket finn du her (PDF, 116 kB)

Til toppen