Utviklingsverkstad for verksemder i Telemark og Buskerud

Med bakgrunn i rapporten “Mat og opplevingar i fjellet – berekraftig bruk av lokale ressursar i landbruk og reiseliv» og kartlegging gjort av næringshagane i  Telemark, Buskerud  og Hallingdal vart berekraft tema for utviklingsverkstadar i Telemark og Buskerud.

Fjellnettverket

Verkstaden var todelt, ein del med innlegg og inspirasjon og ein del der deltakarane arbeidde med eigne utfordringar og fekk mogelegheit til å stille spørsmål til foredragshaldarane.  Foredragshaldarar var siderbonde Olav Bleie frå Hardanger, som hadde innlegg om samarbeid mellom produsentar og utnytting av lokale produkt. Olav Hedstein frå Rethink Food, ga deltakarane eit krasjkurs i berekraft og korleis berekraft kan styrke økonomien. Og Pål Knutsson Medhus, inspirator og kurshaldar, som hadde innlegg om kommunikasjon og berekraft. 

I fyrste prosjektår vart det inngått avtale med næringshagane i Valdres, Telemark, Buskerud og Hallingdal om å arrangere utviklingsverkstadar. Målgruppa var verksemder som produserer, foredlar og serverar lokale produkt og opplevingar i fjellområda i Telemark og Buskerud. 

Rådgjevarar frå Telemark fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune, Innovasjon Noreg avdeling Telemark og Vestfold og Buskerud, statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, statsforvaltaren i Oslo og Viken og kompetansemeklar i Telemark fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune var inviterte til verkstaden.