Fjellpolitikk og handlingsplanar

Styret i Fjellnettverket arbeider ut frå ein handlingsplan. Denne blir vedteke kvart år på rådsmøtet av medlemmene i Fjellnettverket. 

Til grunn for det konkrete arbeidet ligg handlingsplanar og  Fjellpolitikk for levande og livskraftige fjellbygder.

Handlingsplanar for Fjellnettverket: 

Handlingsplan 2022-2024 (PDF, 260 kB)

Handlingsplan 2020-2023 (PDF, 289 kB)

Handlingsplan 2018-2021 (PDF, 231 kB)

Handlingsplan 2017-2020 (PDF, 400 kB)

Handlingsplan 2016-2019 (PDF, 400 kB)

Handlingsplan 2015-2016 (PDF, 361 kB)

Handlingsplan 2014-2015 (PDF, 316 kB)

Handlingsplan 2013-2014 (PDF, 3 MB)

Handlingsplan 2012-2013 (PDF, 2 MB)