Landbruk

Fjellnettverket arbeider aktivt for å følge opp politikk som legger til rette for landbruk over hele landet. Landbruket og primærnæringane er ein sentral del av næringsgrunnlaget for fjellområda. Kyr og natur - Klikk for stort bildeKyr på veg heim frå beite, Stordalen gardsbruk. Emile Holba  

20 prosent av alle aktive gardsbruk høyrer heime i fjellområda. På fjellgardane finn vi 22 prosent av alle landets mjølkekyr og ein tredjedel av alt storfe og all sau på utmarksbeite. 

Fjellnettverket har som målsetjning å:  

  • Auke fokuset på fjellandbruket og synliggjere korleis fjellandbruket bidreg til matproduksjon av høg kvalitet og aukar sjølvforsyningsgraden i Noreg. 
  • Arbeide for at rammevilkårene for fjellandbruket blir betre gjennom
    a) strykje forskning, utvikling og kapasitet i fjellandbruket. 
    b) Auka bruk av utmarksressursar
Til toppen