Aktuelt

Deltakere fra Oppland til Grüne Woche i Berlin 2020

I samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet og fylkeskommune har Fjellnettverket valgt ut representanter fra Valdres og Gudbrandsdalen til å representere Fjell Norge fra Oppland.  

Deltakere fra Buskerud til Grüne Woche i Berlin 2020

I samarbeid med Fylkesmannen i Viken og Buskerud fylkeskommune har Fjellnettverket valgt ut flotte representanter fra Hallingdal til å representere Fjell Norge fra Buskerud.  

Deltagere fra Telemark til Grüne Woche i Berlin

I samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og fylkeskommunene har Fjellnettverket valgt ut sterke deltakerne til å representere Fjell Norge fra Telemark.  

Deltakere fra Agder til Grüne Woche i Berlin 2020

I samarbeid med Fylkesmannen i Agder, Setesdal regionråd og fylkeskommunen har Fjellnettverket valgt ut disse fire deltakerne til å representere Fjell Norge fra Agder.  

Rådsmøte i Fjellnettverket

Fjellnettverket inviterer til rådsmøte 25. februar i Oslo. I desse dagar er det val i mange regionråd, fylkesting og kommunar til ulike verv og medlemmene i Fjellnettverket skal velje sine representantar til rådsmøtet.

Kapitalbeholdning i bank

Finansdepartementet har foreslått å endre kravene til kapitalbeholdning i bank. Dersom forslaget blir gjennomført påvirker det særlig hvor mye lokale banker kan låne ut. Fjellnettverket ber regjeringen revurdere forslaget.   

Distriktsutvikling i Statsbudsjettet

Fjellnettverket meiner at ein auke i regionale utviklingsmidlar i distrikts- og regionalpolitikken er nødvendig for å styrke mogelegheitene for etablering, innovasjon og omstilling, og sikre næringsgrunnlaget og busettinga i fjellkommunane i Noreg.  

Fødetilbud og reisetid for fødende

De som har lengst reisevei for å føde, har størst risiko for komplikasjoner. Fjellnettverket har møtt Helse- og omsorgskomiteen for å støtte forslag om offentlig utredning og et trygt og sikkert fødetilbud over hele landet.     

Landbruks- og matministeren møtte Fjell Norge i Berlin

24 ulike verksemder frå fjellområda er på ei av verdast største mat- og landbruksmesser: Internationale Grüne Woche for å marknadsføre mat og opplevingar i fjellområda.   

Trøndelag fylkeskommune nytt medlem i Fjellnettverket

- Me ynskjer Trøndelag fylkeskommune velkomen som nytt medlem og me ser fram til eit godt samarbeid framover! Trøndelag er eit viktig fjellfylke og medlemsskapet er ein styrke arbeidet vårt for ein god fjellpolitikk, seier Kari Randen i Fjellnettverket.  

Til toppen