Aktuelt

Meir lokal og norsk mat i fylkeskommunane

Fylkeskommunane bør bruke norsk og lokalprodusert mat, meiner Fjellnettverket. Fjellnettverket oppfordrar fylkeskommunane om å kjøpe meir lokalprodusert og norskprodusert mat på skuler, kantiner og på arrangement i fylkeskommunal regi.  

Fjellnettverket foreslår tiltak til distriktsnæringsutvalet

Konsekvensar av koronaviruset har råka fjellområda hardt. Fjellnettverket forslår eit nytt verdiskapingsprogram for fjellområda for distriktsnæringsutvalet.    

Fjellnettverket vil behalde domstolane

Regjeringa ynskjer å endre organiseringa av domstolane. Fjellnettverket meiner dagens struktur sikrar at domstolane er tilgjengelege for innbyggarane. Domstolane bør vere nært der folk bur. Det sikrar legitimitet til rettssystemet.

Høringssvar klimakur 2030

Korleis kan me fram mot 2030 redusere utsleppa i ikkje-kvotepliktig sektor? I rapporten Klimakur 2030 er satt opp over 60 ulike tiltak. Nokre av tiltaka får store konsekvensar for fjellområda og Fjellnettverket har sendt inn høyringssvar.  

Rådsmøte i Fjellnettverket

Fjellnettverket inviterer til rådsmøte 25. februar i Oslo. I desse dagar er det val i mange regionråd, fylkesting og kommunar til ulike verv og medlemmene i Fjellnettverket skal velje sine representantar til rådsmøtet.

Kapitalbeholdning i bank

Finansdepartementet har foreslått å endre kravene til kapitalbeholdning i bank. Dersom forslaget blir gjennomført påvirker det særlig hvor mye lokale banker kan låne ut. Fjellnettverket ber regjeringen revurdere forslaget.   

Distriktsutvikling i Statsbudsjettet

Fjellnettverket meiner at ein auke i regionale utviklingsmidlar i distrikts- og regionalpolitikken er nødvendig for å styrke mogelegheitene for etablering, innovasjon og omstilling, og sikre næringsgrunnlaget og busettinga i fjellkommunane i Noreg.  

Fødetilbud og reisetid for fødende

De som har lengst reisevei for å føde, har størst risiko for komplikasjoner. Fjellnettverket har møtt Helse- og omsorgskomiteen for å støtte forslag om offentlig utredning og et trygt og sikkert fødetilbud over hele landet.     

Landbruks- og matministeren møtte Fjell Norge i Berlin

24 ulike verksemder frå fjellområda er på ei av verdast største mat- og landbruksmesser: Internationale Grüne Woche for å marknadsføre mat og opplevingar i fjellområda.   

Trøndelag fylkeskommune nytt medlem i Fjellnettverket

- Me ynskjer Trøndelag fylkeskommune velkomen som nytt medlem og me ser fram til eit godt samarbeid framover! Trøndelag er eit viktig fjellfylke og medlemsskapet er ein styrke arbeidet vårt for ein god fjellpolitikk, seier Kari Randen i Fjellnettverket.