Aktuelt

Fødetilbud og reisetid for fødende

De som har lengst reisevei for å føde, har størst risiko for komplikasjoner. Fjellnettverket har møtt Helse- og omsorgskomiteen for å støtte forslag om offentlig utredning og et trygt og sikkert fødetilbud over hele landet.     

Landbruks- og matministeren møtte Fjell Norge i Berlin

24 ulike verksemder frå fjellområda er på ei av verdast største mat- og landbruksmesser: Internationale Grüne Woche for å marknadsføre mat og opplevingar i fjellområda.   

Trøndelag fylkeskommune nytt medlem i Fjellnettverket

- Me ynskjer Trøndelag fylkeskommune velkomen som nytt medlem og me ser fram til eit godt samarbeid framover! Trøndelag er eit viktig fjellfylke og medlemsskapet er ein styrke arbeidet vårt for ein god fjellpolitikk, seier Kari Randen i Fjellnettverket.  

Kutt i distriktsutvikling

I regjeringa sitt forslag til statsbudsjett er dei regionale utviklingsmidla redusert. Dersom ein opprettheld forslaget, vil det få negative konsekvensar for næringsutvikling, busetting og sysselsetting i fjellkommunane.  

Statsbudsjettet 2018

  I behandlingen av årets statsbudsjett har Fjellnettverket tatt opp flere saker som berører fjellområdene. Fjellnettverket mener det er flere forslag i statsbudsjettet som vil få negative konsekvenser for fjellkommunene og som setter fjellområdene i en særdeles utfordrende økonomisk situasjon.

Ny fjellov

Store delar av fjellområda i Noreg er statsallmenningar og no har det kome eit forslag til nytt lovverk for desse områda.      

Hastetiltak kreves i forbindelse med fôrkrisen i landbruket

Det er tørke og konsekvensene er store for bønder og for matsikkerheten. Fjellnettverket krever hastetiltak.  

Fjell Norge debuterer på Internationale Grüne Woche i Berlin

  Fjell Norge vil for første gang være representert som egen region på den årlige Internationale Grüne Woche i Berlin. Messen gjennomføres i tidsrommet 19- 28. januar, 2018.