Aktuelt

Fjellnettverket foreslår tiltak til distriktsnæringsutvalet

Konsekvensar av koronaviruset har råka fjellområda hardt. Fjellnettverket forslår eit nytt verdiskapingsprogram for fjellområda for distriktsnæringsutvalet.  

Fjellnettverket vil behalde domstolane

Regjeringa ynskjer å endre organiseringa av domstolane. Fjellnettverket meiner dagens struktur sikrar at domstolane er tilgjengelege for innbyggarane. Domstolane bør vere nært der folk bur. Det sikrar legitimitet til rettssystemet.

Høringssvar klimakur 2030

Korleis kan me fram mot 2030 redusere utsleppa i ikkje-kvotepliktig sektor? I rapporten Klimakur 2030 er satt opp over 60 ulike tiltak. Nokre av tiltaka får store konsekvensar for fjellområda og Fjellnettverket har sendt inn høyringssvar.  

Deltakere fra Trøndelag til Grüne Woche i Berlin 2020

I samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag og fylkeskommunen har Fjellnettverket valgt ut fem fine bedrifter som skal fremme mat, drikke og opplevelser fra fjellområdene sør i Trøndelag.    

Deltakere fra Hedmark til Grüne Woche i Berlin 2020

I samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet og fylkeskommunen har Fjellnettverket valgt ut fire sterke ost- og kjøttprodusenter til å representere Fjell Norge fra Hedmark.  

Deltakere fra Oppland til Grüne Woche i Berlin 2020

I samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet og fylkeskommune har Fjellnettverket valgt ut representanter fra Valdres og Gudbrandsdalen til å representere Fjell Norge fra Oppland.    

Deltakere fra Buskerud til Grüne Woche i Berlin 2020

I samarbeid med Fylkesmannen i Viken og Buskerud fylkeskommune har Fjellnettverket valgt ut flotte representanter fra Hallingdal til å representere Fjell Norge fra Buskerud.  

Deltagere fra Telemark til Grüne Woche i Berlin

I samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og fylkeskommunene har Fjellnettverket valgt ut sterke deltakerne til å representere Fjell Norge fra Telemark.    

Deltakere fra Agder til Grüne Woche i Berlin 2020

I samarbeid med Fylkesmannen i Agder, Setesdal regionråd og fylkeskommunen har Fjellnettverket valgt ut disse fire deltakerne til å representere Fjell Norge fra Agder.    

Rådsmøte i Fjellnettverket

Fjellnettverket inviterer til rådsmøte 25. februar i Oslo. I desse dagar er det val i mange regionråd, fylkesting og kommunar til ulike verv og medlemmene i Fjellnettverket skal velje sine representantar til rådsmøtet.

Til toppen