Aktuelt

Kutt i distriktsutvikling

I regjeringa sitt forslag til statsbudsjett er dei regionale utviklingsmidla redusert. Dersom ein opprettheld forslaget, vil det få negative konsekvensar for næringsutvikling, busetting og sysselsetting i fjellkommunane.  

Statsbudsjettet 2018

  I behandlingen av årets statsbudsjett har Fjellnettverket tatt opp flere saker som berører fjellområdene. Fjellnettverket mener det er flere forslag i statsbudsjettet som vil få negative konsekvenser for fjellkommunene og som setter fjellområdene i en særdeles utfordrende økonomisk situasjon.

Ny fjellov

Store delar av fjellområda i Noreg er statsallmenningar og no har det kome eit forslag til nytt lovverk for desse områda.    

Hastetiltak kreves i forbindelse med fôrkrisen i landbruket

Det er tørke og konsekvensene er store for bønder og for matsikkerheten. Fjellnettverket krever hastetiltak.

Fjell Norge debuterer på Internationale Grüne Woche i Berlin

  Fjell Norge vil for første gang være representert som egen region på den årlige Internationale Grüne Woche i Berlin. Messen gjennomføres i tidsrommet 19- 28. januar, 2018.

Til toppen