Aktuelt

Deltakere fra Trøndelag til Grüne Woche i Berlin 2020

I samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag og fylkeskommunen har Fjellnettverket valgt ut fem fine bedrifter som skal fremme mat, drikke og opplevelser fra fjellområdene sør i Trøndelag.  

Deltakere fra Hedmark til Grüne Woche i Berlin 2020

I samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet og fylkeskommunen har Fjellnettverket valgt ut fire sterke ost- og kjøttprodusenter til å representere Fjell Norge fra Hedmark.  

Deltakere fra Oppland til Grüne Woche i Berlin 2020

I samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet og fylkeskommune har Fjellnettverket valgt ut representanter fra Valdres og Gudbrandsdalen til å representere Fjell Norge fra Oppland.  

Deltakere fra Buskerud til Grüne Woche i Berlin 2020

I samarbeid med Fylkesmannen i Viken og Buskerud fylkeskommune har Fjellnettverket valgt ut flotte representanter fra Hallingdal til å representere Fjell Norge fra Buskerud.  

Deltagere fra Telemark til Grüne Woche i Berlin

I samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og fylkeskommunene har Fjellnettverket valgt ut sterke deltakerne til å representere Fjell Norge fra Telemark.  

Deltakere fra Agder til Grüne Woche i Berlin 2020

I samarbeid med Fylkesmannen i Agder, Setesdal regionråd og fylkeskommunen har Fjellnettverket valgt ut disse fire deltakerne til å representere Fjell Norge fra Agder.  

Rådsmøte i Fjellnettverket

Fjellnettverket inviterer til rådsmøte 25. februar i Oslo. I desse dagar er det val i mange regionråd, fylkesting og kommunar til ulike verv og medlemmene i Fjellnettverket skal velje sine representantar til rådsmøtet.

Kapitalbeholdning i bank

Finansdepartementet har foreslått å endre kravene til kapitalbeholdning i bank. Dersom forslaget blir gjennomført påvirker det særlig hvor mye lokale banker kan låne ut. Fjellnettverket ber regjeringen revurdere forslaget.   

Distriktsutvikling i Statsbudsjettet

Fjellnettverket meiner at ein auke i regionale utviklingsmidlar i distrikts- og regionalpolitikken er nødvendig for å styrke mogelegheitene for etablering, innovasjon og omstilling, og sikre næringsgrunnlaget og busettinga i fjellkommunane i Noreg.  

Fødetilbud og reisetid for fødende

De som har lengst reisevei for å føde, har størst risiko for komplikasjoner. Fjellnettverket har møtt Helse- og omsorgskomiteen for å støtte forslag om offentlig utredning og et trygt og sikkert fødetilbud over hele landet.     

Til toppen