Program

 


 

TIRSDAG 27. september

Konfransier: Aasmund Nordstoga

10.30: Registering

11.00: Lunsj

12.00: Velkommen til Fjellkonferansen 2022

  • Terje Riis-Johansen, fylkesordførar Vestfold og Telemark
  • Olav Røssum, styreleiar Fjellnettverket

Lansering NIBIO rapport: Mat og opplevingar i fjellet i eit berekraftsperspektiv

  • Hanne Sickel, NIBIO  
  • Bjørn Egil Flø, NIBIO

Framtidas næringsliv i fjellbygdene: 

Framtida for fjellandbruket sett frå Kråkeroe-staulen
Sondre Aasan, Kråkeroe-staulen/Flatdal meieri

Nye næringar: Erfaringar med å etablere datasenter i Tinn
Rune Syvertsen, president i Crayon

Grunderlivet i fjellbygdene og korleis det er å vere olivenbonde i Vinje
Nils Johan Svalastog Garnes, Ulveti Noreg

Mat og opplevingar: 

Fjellområda i reiselivsstrategien
Anniken Fægri Damm-Larsen, Regiondirektør Innovasjon Norge

Frå fjelljord til festivalbord
Sigrid Skjerdal, Vinjerock

Frå åtte sau til ysteri og bakeri
Gro Hommo, Lega ysteri og bakeri  
 

19.30: Middag
Kåseri om verdensarven i Rjukan, Øystein Haugan
Musikalsk innslag: Aasmund Nordstoga og Åsmund Reistad

  

ONSDAG 28. SEPTEMBER

08.45: Velkomen 

Regjeringas distriktspolitikk
Kjersti Bjørnstad, statssekretær 

Fjellbygd eller feriefjell?
Jon Rikard Kleven, ordførar Vinje kommune

Korleis bruke ressursane i fjellet til å skape levande lokalsamfunn
Hanne Lykkja, Rådgjevar i besøksforvaltning, Nordland fylkeskommune

Korleis har Sigdal kommune lagt til rette for framtidas busetting?  
Tine Normann, ordførar Sigdal kommune

Korleis legg me til rette for at folk vil til fjells og bli buande?
Distriktssenteret

Når fjellområda står saman
Kari Randen, Fjellnettverket

12.30: Lunsj og vel heim

Påmelding  Foredragshalderar     Praktisk informasjon 

Til toppen