Fra slåtten, tørrfor og høygaffel

Det er tørke og konsekvensene er store for bønder og for matsikkerheten. Fjellnettverket krever hastetiltak.

Postkasser

Samferdselsdepartementet har foreslått posten skal kome annankvar dag. Fjellnettverket meiner ein i forslaget ikkje vurdert konsekvensane til næringslivet i distrikta og at tilgangen på breiband varierer. 

Til toppen